ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Теребовлянської міської ради
від 25 лютого 2016 року №  228
ПРАВИЛА
благоустрою території населених пунктів Теребовлянської міської ради (м.Теребовля, с.Боричівка, с.Вербівці, с.Довге, с.Деренівка, с.Долина, с.Слобідка, с.Кровінка, с.Лошнів, с.Ласківці, с.Мшанець, с.Стара Могильниця, с.Нова Могильниця, с.Острівець, с.Гумниська, с.Застіноче, с.Плебанівка, с.Залав”є, с.Підгайчики, с.Малів, с.Семенів, с.Зеленче, с.Підгора, с.Романівка, с.Сущин, с.Остальці).
Правила благоустрою території населених пунктів Теребовлянської міської ради (далі – правила) розроблені з врахуванням вимог законів України „Про місцеве самоврядування в Україні” та „Про благоустрій населених пунктів”, Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Дія цих правил поширюється на відносини, що виникають у сфері благоустрою населених пунктів Теребовлянської міської ради, і спрямовується на створення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, збереження і охорону навколишнього природного середовища, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення.
1. Управління у сфері благоустрою населених пунктів
Управління у сфері благоустрою населених пунктів на місцях здійснюють місцеві державні адміністрації, органи місцевого самоврядування та інші органи влади в межах їх повноважень.
Рішення Теребовлянської міської ради щодо благоустрою території населених пунктів, що входять до міської ради, є обов’язковим для виконання  розміщеним на цій території підприємствам, установам, організаціям та громадянам, які на ній проживають.
Благоустрій здійснюється в обов’язковому порядку на всій території Теребовлянської міської ради.
2. Повноваження міської ради у сфері благоустрою
Міська рада:
– “затверджує” правила благоустрою території населених пунктів Теребовлянської міської ради, місцеві програми та заходи благоустрою, забезпечує їх виконання;
– створює (у разі необхідності) органи і служби для забезпечення благоустрою території Теребовлянської міської ради, визначає повноваження цих органів (служб);
– організовує роботу адміністративних комісій при виконавчому комітеті ради;
– організовує забезпечення на території населених пунктів чистоти і порядку, дотримання тиші в громадських місцях;
– організовує місця відпочинку для населення;
– розробляє схеми санітарного очищення;
– визначає місця для куріння;
– відповідно до  договорів з підприємствами, установами та організаціями забезпечує територію міста урнами для сміття, які встановлюються на тротуарах  площах, біля кожної зупинки громадського транспорту;
– визначає на конкурсних засадах підприємства, установи, організації (балансоутримувачі), відповідальні за утримання об’єктів благоустрою, в тому числі прибережних смуг;
– рішенням виконавчого комітету закріплює території за підприємствами, установами та організаціями по проведенню благоустрою;
– забезпечує приведення централізованих водогонів і децентралізованих джерел водопостачання у відповідність до санітарних норм і правил;
– здійснює заходи щодо раціонального використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів;
– організовує роботу з винесення в натуру та влаштування прибережних захисних смуг вздовж річок та водойм;
– затверджує правила утримання собак, котів, домашньої птиці, тварин та здійснює контроль за їх утриманням;
– визначає та облаштовує місця захоронения трупів тварин та птиці;
– залучає на договірних засадах кошти і матеріально-технічні ресурси юридичних та фізичних осіб для здійснення заходів з благоустрою території міської ради;
– здійснює контроль за станом благоустрою та утриманням території, інженерних споруд та об’єктів, підприємств, установ та організацій, їх озелененням, охороною зелених насаджень, водних об’єктів тощо;
– надає дозволи на розміщення на території об’єктів благоустрою будівель і споруд соціально-культурного, побутового, торгівельного та іншого призначення, визначає обсяги пайової участі їх власників в утриманні об’єктів благоустрою;
– визначає місця стоянок транспортних засобів (автобусів, таксі) на об’єктах благоустрою території міської ради, графіки роботи кладовищ, зовнішнього освітлення та санітарного очищення території, терміни проведення робіт з реконструкції та капітального ремонту об’єктів благоустрою;
– організовує перевезення пасажирів та їх багажу на таксі в межах території населених пунктів міської ради або пунктами відправлення яких є ці населені пункти. Перевізником пасажирів та їх багажу на таксі є суб’єкт підприємницької діяльності, який відповідно до законодавства та одержаної ліцензії надає послуги за договором такого перевезення (стаття 50 ЗУ «Про автомобільний транспорт»);
– укладає договора із автомобільним перевізником (на таксі) на право користування автомобільними транспортними стоянками та послугами диспетчерських станцій, якщо транспортні стоянки та диспетчерські станції є власністю органів місцевого самоврядування (стаття 7 ЗУ «Про автомобільний транспорт»);
– організовує виділення земельної ділянки під сміттєзвалища та облаштовує їх з згідно санітарно-гігієнічними вимогами;
– інформує населення про здійснення заходів з благоустрою території населених пунктів міської ради;
– регулярно проводить просвітницькі заходи, в тому числі через місцеві засоби масової інформації, з метою ознайомлення населення з вимогами нормативно-правових документів з питань благоустрою;
– визначає в установленому порядку розміри відшкодувань юридичними та фізичними особами збитків, спричинених порушенням законодавства у сфері благоустрою.
3.  Організація прибирання території населених пунктів
Санітарне прибирання, збирання сміття і вторинних матеріалів здійснюється шляхом своєчасного прибирання територій, встановлення на території, яка обслуговується, контейнерів відповідної ємкості для твердих побутових відходів та своєчасного вивезення вмісту контейнерів.
Прибирання в місті організовуються відповідно до вимог дійсних Правил благоустрою населених пунктів. Відповідальність та контроль за організацію прибирання покладається на відділ архітектури та містобудування Теребовлянської  міської ради.
Визначення меж санітарного прибирання прилеглих та прибудинкових територій між організаціями, підприємствами, установами, власниками, балансоутримувачами, орендарями, організаціями, що експлуатують житлові будинки і офісні будинки здійснюється Теребовлянською міською радою.
Теребовлянська міська рада має право здійснювати закріплення територій або об’єктів благоустрою з метою утримання за юридичними і фізичними особами за згодою сторін.
При укладанні договору з утримання території підприємства, організації, установи, власники будівель та споруд торговельного, соціально-культурного, спортивного та іншого призначення, власники або користувачі присадибних ділянок за своїм розсудом можуть самостійно виконувати прибирання і утримання території або доручити спеціалізованим службам з внесенням за виконані послуги відповідної оплати. Розмір оплати визначається виходячи з фактичної вартості прибирання 1квадратного метра в установленому порядку.
Власники і орендарі об’єктів на відведеній і прилеглій закріпленій територіях зобов’язані проводити роботи з їх належного утримання в таких межах:
1. Кіоски, торговельні зупинкові комплекси, павільйони,                    об’єкти роздрібної торгівлі, побутового обслуговування інші тимчасові споруди для здійснення підприємницької діяльності, що розташовані:
– на житлових територіях – відведену і прилеглу території в межах до 25 м у кожний бік;
– на території загального користування – відведену і прилеглу території в межах до 15 м у кожний бік;
– на виробничих територіях – відведену і прилеглу території в межах до 10 м у кожний бік;
– на зупинках міського громадського транспорту – прилеглу територію в межах до 15 м у кожний бік, а також 0,5 м частини дороги від бордюру;
– на інших територіях – відведену і прилеглу території в межах до 10 м у кожний бік;
2. Будинки, включаючи житлові будинки:
– по довжині – на довжину будинку плюс половина санітарного розриву із сусідніми будинками у випадку відсутності сусідніх будинків – не більш 25 м;
– по ширині – від фасаду будинку до бордюру проїзної частини розташованого не далі 50 м від лінії забудови.
3. Нежилі приміщення в житлових будинках, розташовані в підвалах, на цокольних і перших поверхах:
– по довжині – у створі по довжині займаних приміщень з фасадної сторони не більш 10 м у кожний бік, якщо є розрив між сусідніми орендарями (власниками).
4. Гаражі, автостоянки – у межах прилеглої території – до 50 м у кожний бік.
5. Трансформаторні підстанції – прилеглу територію в межах 10 м у кожний бік.
6. Промислові об’єкти – відведену і прилеглу території до проїзної частини магістралі, під’їзні колії підприємства, санітарно-захисні зони промислових об’єктів 1-5 класів санітарної класифікації, а у випадку відсутності забудови санітарно-захисної зони об’єкта – у межах, визначених у встановленому порядку.
7. Прибирання вулиць, парків, скверів, площ, мостів, пляжів, прибережних смуг, водоохоронних зон, тротуарів, територій ринків із прилеглими до них вільних земельних ділянок, неорганізованих санітарно-захисних зон, пам’яток, об’єктів монументального мистецтва здійснюється підприємствами, організаціями, установами, орендарями і забудовниками будь-якої форми власності, у віданні яких вони знаходяться або за ким вони закріплені в межах:
– тротуари, зелені зони на всій ділянці будинку, споруди;
– проїзної частини вулиць на всій ділянці або закріпленої території шириною 1 м від бордюру проїзної частини дороги;
– ділянки будинків, споруд, що виходять на проїзди, що примикають до парків і скверів, або виходять на прибережну зону. При цьому прибирання проїзних частин здійснюється на всю ширину дороги, а тротуарів – уздовж будинків і прибережної зони.
При наявності забудови в межах санітарно-захисних зон межі обслуговування визначаються по об’єктах відповідно до діючих правил.
При наявності природних меж (водойми, дороги, тощо) прибирання здійснюється до цих меж.
Категорично забороняється складування сміття на прилеглій території. Відповідальність за чистоту даної території несуть власники домоволодінь.
Відповідальність за належний санітарний стан прилеглої території несуть власники, балансоутримувачі, орендарі. Орендарі несуть відповідальність за належний санітарний стан прилеглої території якщо дана умова передбачена договором з балансоутримувачем, власником».
4. Повноваження органів самоорганізації населення (об’єднань співвласників житлових будинків, гаражних та житлових кооперативів, громадських організацій та інших об’єднань громадян) у сфері благоустрою території населених пунктів міської ради
Органи самоорганізації населення:
– вносять в установленому порядку на розгляд органів місцевого самоврядування пропозиції з питань благоустрою території населених пунктів міської ради;
– організовують участь населення у виконанні робіт з благоустрою території населених пунктів міської ради;
– беруть участь в розгляді Теребовлянською міською радою та державними органами питань, пов’язаних з використанням і охороною вод та відтворенням водних ресурсів, у проведенні перевірок стану виконання водокористувачами водоохоронних правил і заходів та вносять пропозиції з цих питань;
– здійснюють громадський контроль за дотриманням правил благоустрою територій населених пунктів, використанням і охороною вод та відтворенням водних ресурсів;
– інформують населення про здійснення заходів з благоустрою території населених пунктів міської ради;
– вирішують інші питання у цій сфері.
5. Обов’язки та права громадян у сфері благоустрою території населених пунктів міської ради:
– дотримуватися правил благоустрою території населених пунктів міської ради;
– утримувати  в належному стані власне подвір’я, прибудинкову територію і суміжний з ними тротуар (пішохідну доріжку) та відповідну частину дорожнього полотна;
– власники або наймачі, користувачі, у тому числі орендарі житлових будинків, земельних ділянок укладають договори з  особою, яка в установленому порядку визначена виконавцем послуг на вивезення побутових відходів, здійснюють оплату таких послуг та забезпечують роздільне збирання побутових відходів (ст. 35-1 ЗУ “Про відходи”).  Невиконання  статті 35-1 ЗУ «Про відходи» тягне за собою накладення штрафу на громадян від двадцяти до вісімдесяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян (340-1360 грн) і на посадових осіб, громадян – суб’єктів підприємницької діяльності від п’ятдесяти до ста неоподаткованих мінімумів доходів громадян (850-1700 грн).
– проводити не менше одного разу на тиждень, у визначений міською радою санітарний день, очищення (прибирання, підмітання тощо) подвір’я, прибудинкової території та суміжної з ними частини дороги (площі, тротуару, пішохідної доріжки) на вулицях індивідуальної забудови;
– забезпечувати благоустрій земельних ділянок, наданих громадянам на правах власності чи користування;
– складувати побутові відходи, опале листя, органічні рештки тощо в господарствах індивідуальної забудови на території присадибної ділянки у компостних ямах або купах для подальшого використання їх як органічного добрива;
– своєчасно скошувати або іншими методами знищувати бур’яни на присадибній, прибудинковій та прилеглій до них придорожній території;
– утримувати сторожових собак на прив’язі, або ж без прив’язі лише в закритих дворах, що виключає можливість  загрози здоров’ю громадян;
– споруджувати туалети і зберігати гній на відстані не менше 30 метрів від джерел питної води, не менше 15 метрів від житлового будинку, не менше 6 метрів від дороги, не менше 1 метра від огорожі;
– проводити захоронення трупів тварин та птиці у спеціально визначених Теребовлянською міською радою та облаштованих для цього місцях або здавати їх спеціалізованому підприємству на утилізацію;
– вимагати від юридичних та фізичних осіб, відповідних органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади негайного виконання робіт з благоустрою територій, які ними використовуються, в разі, якщо невиконання таких робіт може завдавати шкоду життю або здоров’ю громадян, їх майну та майну юридичної особи;
– вносити на розгляд місцевої державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій пропозиції з питань благоустрою території населених пунктів міської ради;
– на добровільних засадах здійснювати фінансування заходів з благоустрою території міської ради, кварталу, вулиці або прибудинкової території за місцем проживання;
– відшкодовувати в установленому порядку збитки, завдані порушенням законодавства з питань благоустрою території населених пунктів міської ради.
6. Громадянам та суб’єктам підприємницької діяльності забороняється:
– вивозити і вивантажувати в невизначених для цього місцях (шляхи, тротуари, прибудинкові території, річки та водойми, лісосмуги, яри, канави) відходи, траву, гілки, деревину, листя, сніг, сміття, використану тару тощо;
– засмічувати недокурками, папером, ганчір’ям, використаними квитками, лушпинням від насіння, іншими відходами та предметами вулиці, площі, парки, сквери, пляжі та інші громадські місця;
– палити тютюнові вироби в громадських місцях, за винятком спеціально для цього відведених місць (відповідно до статті 1 Закону України „Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення” громадське місце – частина (частини) будь-якої будівлі, споруди, яка доступна або відкрита для населення вільно, чи за запрошенням, або за плату, постійно, періодично або час від часу, в тому числі під’їзди, а також підземні переходи, стадіони);
– псувати газони, пошкоджувати і самовільно вирубувати насадження;
– висаджувати саджанці на обочинах доріг, тротуарів без дозволу виконкому міської ради;
– складувати будівельні матеріали, конструкції, обладнання тощо за межами будівельних майданчиків, на тротуарах, придорожніх смугах та інших заборонених законодавством місцях;
– порушувати (руйнувати чи псувати) вулично-дорожню мережу, інші об’єкти благоустрою території населених пунктів міської ради;
– випалювати суху природну рослинність або її залишки без дозволу органів контролю у галузі охорони навколишнього природного середовища, або порушувати умови такого дозволу;
– вивішувати оголошення на стінах будинків та інших споруд, павільйонів, на опорах зовнішнього електроосвітлення та контактної мережі, деревах, встановлювати рекламу у невідведених для цього місцях;
– робити написи на тротуарах, стінах будинків та інших споруд, огорожах чи інших місцях без відповідного дозволу і встановленого зразка;
– заправляти, мити, ремонтувати автомобілі, мотоцикли, мопеди та інші транспортні засоби на прибудинкових територіях, тротуарах, у парках і скверах, на берегах річок та водойм;
– влаштовувати постійні стоянки службового та власного транспорту на прибудинковій та прилеглій до гаражів та автостоянок території;
– їздити та паркуватися на газонах, дитячих майданчиках, залишати авто у проїздах між будинками й у місцях, де вони заважатимуть машинам швидкої допомоги, пожежним машинам, аварійній техніці та сміттєвозам;
– паркувати, тимчасово чи постійно зберігати автомобілі на відстані менше 10 метрів від фасаду або торця багатоквартирного будинку;
– утримувати собак, котів, домашню птицю у місцях, де це заборонено відповідними правилами, незареєстрованих собак, або вигулювати собак без повідків і намордників (крім собак, у реєстраційних свідоцтвах на яких зроблено спеціальну відмітку) в невідведених для цього місцях;
– порушувати права і законні інтереси громадян та інших суб’єктів благоустрою території міської ради;
– спалювати тверді побутові відходи.
7. Права підприємств, установ, організацій та суб’єктів підприємницької діяльності у сфері благоустрою території населених пунктів міської ради:
– брати участь у розробленні програм соціально-економічного та культурного розвитку населених пунктів і заходів з благоустрою їх території;
– брати участь в обговоренні проектів нормативно-правових актів з благоустрою території міської ради;
– вимагати зупинення робіт, що виконуються з порушенням правил благоустрою території міської ради або призводять до її нецільового використання;
– вимагати негайного виконання робіт з благоустрою в разі, якщо невиконання таких робіт може завдати шкоду життю або здоров’ю громадян, їх майну та майну юридичної особи;
– брати участь у роботі комісій з прийняття в експлуатацію нових, реконструйованих та капітально відремонтованих об’єктів благоустрою;
– вносити на розгляд місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування пропозиції щодо поліпшення благоустрою населених пунктів.
8. Обов’язки підприємств, установ, та організацій у сфері благоустрою населених пунктів міської ради:
– утримувати в належному стані території, надані їм в установленому порядку;
– утримувати в належному стані закріплені за ними на умовах договору з балансоутримувачем об’єкти благоустрою (їх частини);
– усувати на закріплених за ними об’єктах благоустрою (їх частинах) за власний рахунок та в установлені строки пошкодження інженерних мереж або наслідки аварій, що сталися з їх вини;
– усувати на закріплених за ними об’єктах благоустрою (їх частинах) наслідки надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в установленому порядку;
– проводити згідно з планами, затвердженими органами місцевого самоврядування, інвентаризацію та паспортизацію закріплених за ними об’єктів благоустрою (їх частин);
– у процесі утримання об’єктів благоустрою (їх частин) дотримуватися відповідних технологій щодо їх експлуатації та ремонту, регулярно здійснювати заходи щодо запобігання передчасному зносу об’єктів, забезпечення умов функціонування та утримання їх у чистоті й належному стані;
– забезпечувати очищення, справність і чистоту машин і механізмів, не допускати винесення ґрунту, бруду на шляхи, прибудинкові території;
– при транспортуванні для запобігання розпилення або випадання вантажів автотранспортники, вантажовідправники і вантажоутримувачі перед відправкою повинні вжити заходів, що виключають розпилення або випадання з кузовів сипучих вантажів, що перевозяться (ущільнити або закрити вантаж плівкою, брезентом);
– відшкодовувати збитки та іншу шкоду, завдану ними внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою та охорони навколишнього природного середовища, в порядку та розмірах, установлених законодавством України;
– забезпечувати благоустрій земельних ділянок, наданих їм на праві власності чи праві користування відповідно до закону.
Підприємства, установи, організації, які розміщуються на території об’єкта благоустрою, забезпечують утримання закріпленої за ними території та брати пайову участь в утриманні цього об’єкта відповідно до закону.
Межі та режим використання закріпленої за підприємствами, установами, організаціями території визначають органи місцевого самоврядування залежно від підпорядкування об’єкта благоустрою.
Посадові особи підприємств, установ, організацій несуть відповідальність за невиконання заходів з благоустрою, а також за дії чи бездіяльність, що призвели до завдання шкоди майну та/або здоров’ю громадян, на власних та закріплених за підприємствами установами, організаціями територіях відповідно до закону.
9. Балансоутримувачі об’єктів благоустрою
Теребовлянська міська рада в межах повноважень визначає на конкурсних засадах відповідно до закону балансоутримувачів об’єктів благоустрою державної та комунальної форм власності.
Балансоутримувачів об’єктів благоустрою, які перебувають у приватній власності, визначають їх власники.
Балансоутримувач забезпечує належне утримання та своєчасний ремонт об’єкту благоустрою власними силами або може на конкурсних засадах залучати для цього інші підприємства, установи, організації.
Власник об’єкту благоустрою за поданням його балансоутримувача щорічно затверджує заходи з утримання та ремонту цього об’єкту на наступний рік та передбачає кошти на виконання цих заходів. Балансоутримувач об’єкту благоустрою несе повну відповідальність за виконання затверджених заходів у повному обсязі.
На території об’єкту благоустрою відповідно до затвердженої містобудівної документації можуть бути розташовані будівлі та споруди торговельного, соціально-культурного, спортивного та іншого призначення. Власники цих будівель та споруд зобов’язані забезпечити належне утримання наданої їм у встановленому порядку земельної ділянки, а також можуть на умовах договору, укладеного з балансоутримувачем, забезпечувати належне утримання іншої закріпленої за ними території (прилеглої території) та/або брати пайову участь в утриманні об’єкту благоустрою.
Межі закріпленої території та обсяги пайової участі визначає власник об’єкта благоустрою.
10. Прийняття в експлуатацію об’єктів нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту будівель і споруд
Прийняття в експлуатацію об’єктів нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту будівель і споруд без проведення комплексного благоустрою відповідної території забороняється.
Прийняття в експлуатацію об’єктів нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту будівель і споруд, у проектній документації яких передбачається озеленення прибудинкової території, здійснюється державною комісією з обов’язковою участю представників Теребовлянської міської ради.
11. Утримання та благоустрій прибудинкової території багатоквартирного житлового будинку
Утримання та благоустрій прибудинкової території багатоквартирного житлового будинку, належних до нього будівель, споруд проводиться балансоутримувачем цього будинку або підприємством, установою, організацією, з якими балансоутримувачем укладено відповідний договір на утримання та благоустрій прибудинкової території, та об’єднаннями співвласників житлового будинку та житловими кооперативами.
12. Благоустрій присадибної ділянки
Благоустрій присадибної ділянки проводиться її власником або користувачем цієї ділянки.
Власник або користувач присадибної ділянки повинен забезпечувати належне утримання території загального користування, прилеглої до його присадибної ділянки.
Благоустрій присадибної ділянки, на якій розміщені житлові будинки, господарські будівлі та споруди, що в порядку, визначеному законодавством, взяті на облік або передані в комунальну власність як безхазяйні, проводиться відповідним органом місцевого самоврядування.
13. Будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт будівель і споруд на території загального користування
Будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт будівель і споруд на території загального користування здійснюються на підставі дозволу на виконання будівельних робіт, наданого в порядку, визначеному законодавством.
14. Охорона та відновлення зелених насаджень
Охороні та відновленню підлягають усі зелені насадження в межах міста під час проведення будь-якої діяльності, крім зелених насаджень, які висаджені або виросли самосівом в охоронних зонах повітряних і кабельних ліній, трансформаторних підстанцій, розподільних пунктів і пристроїв, газової, водопровідної та каналізаційної мереж.
За зелені насадження, які знищені під час проведення будівництва або інших робіт і які не можуть бути відновлені після завершення цих робіт, проводиться грошова компенсація у встановленому законодавством порядку або проводиться компенсаційна висадка зелених насаджень в іншому місці за погодженням з Теребовлянською міською радою.
Охорона, утримання та відновлення зелених насаджень на об’єктах благоустрою, а також видалення дерев, які виросли самосівом, здійснюються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів залежно від підпорядкування об’єкту благоустрою, а на земельних ділянках, переданих у власність, наданих у постійне користування або в оренду – за рахунок коштів їх власників або користувачів відповідно до нормативів, затверджених у встановленому порядку.
Видалення дерев, кущів, газонів і квітників здійснюється в установленому законодавством порядку.
Негайне видалення пошкоджених дерев або кущів (їх частин) може здійснюватися підприємствами, установами, організаціями або громадянами в разі, якщо стан таких пошкоджених зелених насаджень загрожує життю, здоров’ю громадян, а також майну громадян та/або юридичних осіб з наступним оформленням документів в установленому порядку.
У містах та інших населених пунктах ведеться облік зелених насаджень та складається їх реєстр за видовим складом та віком.
Облік зелених насаджень проводиться органами місцевого самоврядування та комунальними підприємствами.
15. Освітлення об’єктів благоустрою
Власники об’єктів благоустрою забезпечують освітлення цих об’єктів відповідно до вимог державних стандартів, норм і правил.
Забезпечення утримання, належного функціонування та збереження освітлювальних приладів на території об’єктів благоустрою, впровадження енергозберігаючих технологій та обладнання здійснюються балансоутримувачами цих об’єктів благоустрою.
16. Поводження з відходами
Формування системи поводження з відходами здійснюються шляхом використання найбільш ефективних і безпечних технологій за мінімальних економічних витрат, найбільш вигідних для міста схем і методів збирання, перевезення та знешкодження цих відходів з урахуванням щільності забудови, типів та наявного парку сміттєвозів, сміттєзбірників у порядку, визначеному законом.
17. Фінансування заходів з благоустрою території населених пунктів міської ради
Фінансування заходів з благоустрою території населених пунктів Теребовлянської міської ради, утримання та ремонт об’єктів благоустрою здійснюється за рахунок коштів їх власників або користувачів, якщо це передбачено умовами відповідних договорів, а також за рахунок пайових внесків власників будівель і споруд, розміщених на території об’єкту благоустрою, інших передбачених законом джерел фінансування.
Фінансування заходів з благоустрою території міської ради може здійснюватися за рахунок коштів державного бюджету, місцевих бюджетів, коштів підприємств, установ, організацій, добровільних внесків юридичних осіб та громадян, інших джерел, передбачених законом.
Відповідно до закону за рахунок коштів підприємств, установ, організацій фінансуються заходи, спрямовані на:
– благоустрій, виконання робіт з ремонту і реконструкції доріг внутрішньогосподарського користування, озеленення, утримання в належному стані території, яка їм належить на праві власності або праві користування;
– усунення на закріплених за ними об’єктах благоустрою (їх частинах) пошкодження інженерних мереж, елементів благоустрою, а також наслідків аварій, що сталися з їх вини.
Благоустрій прибудинкових територій об’єктів нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту будівель та споруд здійснюється за рахунок коштів забудовників (інвесторів).
Благоустрій прибудинкової території співвласників багатоквартирного будинку в разі передачі земельної ділянки в їх спільну сумісну власність здійснюється за рахунок коштів співвласників багатоквартирного будинку.
Підприємства, установи, організації на умовах договору, укладеного з балансоутримувачем об’єкту благоустрою, можуть здійснювати часткове фінансування утримання закріпленої за ними території та/або брати пайову участь у фінансуванні утримання в належному стані всього об’єкту благоустрою.
Підприємства, установи, організації можуть на добровільних засадах надавати фінансову допомогу на проведення заходів з благоустрою території населених пунктів Теребовлянської міської ради.
18. На об’єктах благоустрою забороняється:
– виконувати земляні, будівельні та інші роботи без дозволу, виданого в установленому законодавством порядку;
– самовільно влаштовувати городи, створювати, пошкоджувати або знищувати газони, самовільно висаджувати та знищувати дерева, кущі тощо;
– вивозити і звалювати в невідведених для цього місцях відходи, траву, гілки, деревину, листя, сніг;
– складувати будівельні матеріали, конструкції, обладнання за межами будівельних майданчиків;
– самовільно встановлювати об’єкти зовнішньої реклами, торговельні лотки, павільйони, кіоски тощо;
– встановлювати технічні засоби;
– влаштовувати стоянки таксі в невідведених для цього рішенням міської ради місцях;
– влаштовувати стоянку автомобілів в місцях відведених для стоянки таксі;
– здійснювати торговельну діяльність чи надавати інші платні послуги без наданого міською радою дозволу на початок роботи та погодженого графіку роботи;
– випасати худобу, вигулювати та дресирувати тварин у невідведених для цього місцях;
– здійснювати ремонт, обслуговування та миття транспортних засобів, машин, механізмів у невідведених для цього місцях (крім випадків проведення негайного ремонту при аварійній зупинці);
– змінювати оздоблення фасадів будинків без наданого міською радою дозволу;
– порушувати  правила користування жилими будинками і жилими приміщеннями;
– порушувати правила користування жилими приміщеннями, санітарного утримання місць загального користування, сходових кліток, ліфтів, під’їздів, придомових територій, порушення правил експлуатації жилих будинків, жилих приміщень та інженерного обладнання, безгосподарне їх утримання, а також самовільне переобладнання та перепланування жилих будинків і жилих приміщень, використання їх не за призначенням, псування жилих будинків, жилих приміщень, їх обладнання та об’єктів благоустрою;
– порушення правил торгівлі, виконання робіт і надання послуг працівниками торгівлі, громадського харчування та сфери послуг, громадянами, які займаються підприємницькою діяльністю;
– обмірювання, обважування, обраховування, перевищення встановлених цін і тарифів або інший обман покупця чи замовника працівниками торгівлі, громадського харчування і сфери послуг та громадянами – суб’єктами підприємницької діяльності під час реалізації товарів, виконання робіт;
– роздрібна або оптова, включаючи імпорт або експорт, торгівля спиртом етиловим, коньячним або плодовим або роздрібна торгівля алкогольними напоями чи тютюновими виробами без наявності ліцензії або без марок акцизного збору
чи з підробленими марками цього збору;
– порушення працівником підприємства (організації) торгівлі або громадського харчування правил торгівлі пивом (крім безалкогольного), алкогольними, слабоалкогольними напоями і тютюновими виробами, а саме: торгівля пивом (крім безалкогольного), алкогольними, слабоалкогольними напоями або тютюновими виробами в приміщеннях або на територіях, заборонених законом, або в інших місцях, визначених рішенням відповідного органу місцевого самоврядування, як таких, де роздрібна торгівля пивом (крім безалкогольного), алкогольними, слабоалкогольними напоями або тютюновими виробами заборонена, а так само торгівля пивом (крім безалкогольного), алкогольними, слабоалкогольними напоями або тютюновими виробами через торгові автомати чи неповнолітніми особами, а також продаж пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв або тютюнових виробів особі, яка не досягла 18 років, або продаж тютюнових виробів в упаковках, що містять менш як 20 сигарет або цигарок, чи поштучно (крім сигар);
– відмовляти працівникам торгівлі, громадського харчування та сфери послуг і громадян, які займаються підприємницькою діяльністю в цих галузях, у наданні громадянам-споживачам необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про товари (роботи, послуги), їх кількість, якість, асортимент, а також про їх виробника (виконавця, продавця), у навчанні безпечного та правильного їх використання, а так само обмеження прав громадян-споживачів на перевірку якості, комплектності, ваги та ціни придбаних товарів;
– порушувати правила торгівлі на ринках;
– торгівля в містах з рук на вулицях, площах, у дворах, під’їздах, скверах та в інших невстановлених місцях.
19. Відшкодування збитків, завданих об’єкту благоустрою
Збитки, завдані об’єкту благоустрою в результаті порушення законодавства з питань благоустрою міста, підлягають відшкодуванню в установленому порядку.
У разі, якщо пошкодження чи знищення елементів благоустрою здійснюється балансоутримувачем у ході усунення аварії на власних інженерних мережах чи власних об’єктах або якщо особу, яка пошкодила чи знищила елементи благоустрою, не виявлено, відновлювальні роботи проводяться за рахунок власника об’єкту благоустрою.
20. Дозвіл на порушення об’єктів благоустрою
Перелік земляних та/або ремонтних робіт, для проведення яких необхідно отримати дозвіл виконавчого комітету Теребовлянської міської ради:
– Земляні або монтажні роботи, не пов’язані з прокладенням, перекладенням, ремонтом інженерних мереж і споруд.
– Земляні або монтажні роботи, пов’язані з розриттям дорожнього покриття вулиць, доріг, майданів, площ.
– Роботи, пов’язані з порушенням благоустрою об’єктів зеленого господарства.
– Роботи, пов’язані з інженерними вишукуваннями.
– Роботи, пов’язані з археологічними дослідженнями.
– Улаштування нових та/або заміна існуючих посадкових майданчиків для пасажирів автомобільного громадського транспорту з встановленням навісу або павільйону.
– Ремонт та/або улаштування майданчиків для паркування транспортних засобів, спортивних, дитячих та інших майданчиків.
– Заміна пошкоджених та застарілих конструкцій опор, ліхтарів, освітлювальної арматури, тросів, розтяжок, кабелів, дротів, комунікаційної апаратури.
– Прокладення, перекладення або заміна водостічних, водопровідних труб та водоприймальних колодязів.
– Установлення нових, відновлення, ремонт та заміна існуючих малих архітектурних форм.
– Відбудова, відновлення зруйнованих частин фундаментів пам’ятників, декоративних скульптур та композицій, елементів обладнання фонтанів та декоративних басейнів із заміною зношених труб та водопровідної арматури фонтанів тощо.
Установлення нових та/або ремонт і відбудова пошкоджених споруд і обладнання пляжів (гардеробів, камер схову, пунктів прокату пляжного інвентарю, туалетів, лав, грибків, навісів, альтанок тощо), спортивного та дитячого устаткування».
21. Контроль за дотриманням законодавства у сфері благоустрою території населених пунктів Теребовлянської міської ради
Самоврядний контроль у сфері благоустрою населених пунктів здійснюється міською радою та її виконавчими органами.
Самоврядний контроль за станом благоустрою міста здійснюється шляхом:
– проведення перевірок території;
– розгляду звернень підприємств, установ, організацій та громадян;
– участі в обговоренні проектів благоустрою територій населених пунктів міської ради, іншої технічної документації з питань благоустрою і внесення відповідних пропозицій на розгляд органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій;
– подання позовів до суду про відшкодування шкоди, завданої об’єктам благоустрою внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою, правил благоустрою території населених пунктів міської ради.
Громадський контроль у сфері благоустрою міста здійснюється громадськими інспекторами з благоустрою населених пунктів згідно з положенням, яке затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства. Результати громадського контролю за станом благоустрою територій підлягають оприлюдненню на зборах мешканців відповідної території та розгляду Теребовлянською міською радою в порядку, визначеному законодавством.
22. Відповідальність за порушення законодавства у сфері благоустрою території Теребовлянської міської ради
Законодавством України встановлено відповідальність, зокрема, за:
– порушення правил благоустрою територій міст та інших населених пунктів (ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення) тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від 20 до 80 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340-1360 грн.) і на посадових осіб, громадян – суб’єктів підприємницької діяльності – від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850–1700 грн.);
– знищення або пошкодження зелених насаджень або інших об’єктів озеленення населених пунктів (ст. 153 Кодексу України про адміністративні правопорушення) –
тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від 10 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170–510 грн.) і на посадових осіб або фізичних осіб – підприємців – від 30 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (510–850 грн.);
– порушення правил тримання собак і котів, курей та інший домашніх птахів та тварин (ст. 154 Кодексу України про адміністративні правопорушення) – тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян від 1 до 3 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17–51 грн.) і попередження або накладення штрафу на посадових осіб – від 3 до 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51–85 грн.). Ті ж дії, що спричинили заподіяння шкоди здоров’ю людей або їх майну, та повторне вчинення такого порушення – накладення штрафу на громадян від 3 до 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51–85 грн.) з конфіскацією тварин і на посадових осіб – від 4 до 7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (68–119 грн.);
– порушення правил користування жилими будинками і жилими приміщеннями (ст. 150 Кодексу України про адміністративні правопорушення) – тягнуть за собою попередження або накладення штрафу на громадян від 1 до 3 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17-51 грн.) і попередження або накладення штрафу на посадових осіб – від 3 до 7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51-119 грн.);
– порушення правил торгівлі і надання послуг працівниками торгівлі, громадського харчування та сфери послуг, громадянами, які займаються підприємницькою діяльністю (ст. 155 Кодексу України про адміністративні правопорушення) – тягне за собою накладення штрафу від 1 до 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17 – 170 грн.);
– обман покупця чи замовника (ст. 155-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення) – тягне за собою накладення штрафу від 2 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (34 – 255 грн.);
– порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкогольними напоями і тютюновими виробами (ст. 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення) тягне за собою накладення штрафу від 50 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 – 3400 грн.) з конфіскацією предметів торгівлі та виручки, одержаної від продажу предметів торгівлі;
– порушення законодавства про захист прав споживачів (ст. 156-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення) тягнуть за собою накладення штрафу від 1 до 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17 – 170 грн.);
– порушення правил торгівлі на ринках (ст. 159 Кодексу України про адміністративні правопорушення) тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян від 1 до 3 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17 – 51 грн.)і попередження або накладення штрафу на посадових осіб – від 3 до 7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51 – 119 грн.);
– торгівля з рук у невстановлених місцях (ст. 160 Кодексу України про адміністративні правопорушення) тягне за собою накладення штрафу від 1 до 7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17 – 119 грн.) з конфіскацією предметів торгівлі або без такої;
– куріння тютюнових виробів у заборонених місцях (ст. 175-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення) тягне за собою попередження або накладення штрафу від 3 до 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51 – 170 грн.). Повторне – накладення штрафу від 10 до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170 – 340 грн.);
– Відповідно до ст. 42 Закону України “Про благоустрій населених пунктів” притягнення осіб, винних у порушенні законодавства у сфері благоустрою міста, до відповідальності, передбаченої законом, не звільняє їх від обов’язку відшкодування шкоди, завданої внаслідок порушення вимог цього законодавства.
Шкода, завдана внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою міста, підлягає компенсації, як правило, в повному обсязі без застосування норм зниження розміру стягнення не залежно від сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища та погіршення якості природних ресурсів у розмірах, які визначаються на підставі затверджених у встановленому порядку такс, методик, розрахунків щодо обрахування шкоди. Відсутність таких  методик, розрахунків не може бути підставою для відмови у відшкодуванні шкоди. У такому разі шкода компенсується за фактичними витратами, затвердженими в установленому порядку рішенням Теребовлянської міської ради, на облаштування одного квадратного метра території міста або базової вартості одного квадратного метра землі на відновлення порушеного стану об’єкту благоустрою або довкілля.