Заявка – пропозиція щодо розміщення у 2018 році тимчасово вільних коштів теребовлянського міського бюджету на депозитних рахунках в установах банку

Теребовлянська міська рада оголошує конкурс на розміщення тимчасово вільних коштів Теребовлянського міського бюджету на депозитних рахунках в обсязі 7 млн. грн. на наступних умовах:
1. У конкурсі можуть брати участь банки, філії (відділення) яких розташовані в м. Теребовля та м. Тернопіль (далі – банки), за умови розміщення на конкурсних засадах тимчасово вільних коштів міського бюджету у банках, у яких держава прямо та/або опосередковано володіє 75 чи більше відсотками статутного капіталу та/або голосів та до яких протягом останнього року Національний банк не застосовував таких заходів, як обмеження, зупинення чи припинення здійснення окремих видів операцій та віднесення банку до категорії проблемних або неплатоспроможних, та до них не застосовувалися протягом останнього року заходи впливу згідно з вимогами нормативно – правових актів Національного банку, такі банки дотримувались економічних нормативів капіталу та ліквідності, обов’язкового резервування коштів на кореспондентському рахунку в Національному банку і ними своєчасно виконувались зобов’язання перед клієнтами, з врахуванням вимог п.З Постанови від 12 січня 2011 р. № 6 Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках.
2. Учасник конкурсу повинен надати конкурсній комісії для визначення банку для розміщення тимчасово вільних коштів бюджету м. Теребовля на депозитних рахунках, такі документи:
2.1. заяву на участь у конкурсі;
2.2. конкурсні пропозиції щодо розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитних рахунках, які обов’язково включають пропозиції щодо:
2.2.1. відсоткової ставки;
2.2.2. можливості вільного до розміщення або зняття частини депозитного вкладу без втрати відсотків;
2.2.3. терміну повернення коштів на рахунок міського бюджету до 20 грудня 2018 року, а за необхідності раніше відповідно до письмового звернення міської ради;
2.2.4. відсутності або встановлення незнижувального залишку на депозитному рахунку;
2.2.5. щомісячного перерахування до міського бюджету відсотків за вкладом.
2.3. завірені належним чином копії:
2.3.1. виписки з Єдиного Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;
2.3.2. свідоцтва про реєстрацію банку, виданого Національним банком України;
2.3.3. Статуту банку;
2.3.4. Положення про філію (відділення) банку;
2.3.5. банківської ліцензії на право здійснення банківських операцій;
2.3.6. довіреності керуючому філією (відділенням) банку;
2.3.7. підтвердження Національного банку України, про те що до банку – учасника не застосовувалися протягом останнього року заходи впливу згідно з вимогами нормативно – правових актів Національного банку, забезпечено дотримання економічних нормативів капіталу та ліквідності, обов’язкове резервування коштів на кореспондентському рахунку в національному банку і своєчасне виконання зобов’язань перед клієнтами.
3. Обов’язковими умовами при укладені договору банківського вкладу (депозиту) між міською радою і банком є:
3.1. можливість постійного поповнення вкладу;
3.2. права вкладника на повернення вкладу (депозиту) або його частини на першу вимогу вкладника відповідно до потреби у фінансуванні видатків;
3.3. заборона безспірного списання банком коштів із вкладного (депозитного) рахунку міської ради;
3.4. відповідальність банку в разі неповернення чи несвоєчасного повернення коштів із вкладних (депозитних) рахунків на відповідні рахунки міського бюджету, відкриті в органах Державної казначейської служби, з яких перераховувалися тимчасово вільні кошти для розміщення на вкладних (депозитних) рахунках.
4. Тимчасово вільні кошти можуть розміщуватись на вкладних (депозитних) рахунках у банках лише у межах поточного бюджетного періоду та повинні бути повернуті на рахунки бюджету, з яких вони перераховувалися, не пізніше ніж за 10 днів до закінченого такого бюджетного періоду.
5. В депозитному договорі з банком – переможцем конкурсу мають бути враховані і інші вимоги, визначені Порядком розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.01.2011р. № 6 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках».
6. Критеріями при визначенні банку – переможця є:
6.1. розмір процентної ставки за вкладом (депозитом);
6.2. термін повернення коштів на рахунок міського бюджету за письмовим зверненням міської ради;
6.3. розмір незнижувального залишку на депозитному рахунку або його відсутність;
6.4. строки перерахування до міського бюджету відсотків за вкладом.
7. Переможцем конкурсу визначається банк, який за інших рівних умов запропонував найвищу процентну ставку за вкладом (депозитом).
8. Пропозиції подаються в запечатаному конверті до 13-00 год. 25.01.2018 р. за адресою: м. Теребовля, Теребовлянського р-н , Тернопільської обл., вул. Шевченка, 8
Контактний телефон 2-14-62 (Поперечний С.І.)
На конверті з пропозицією необхідно вказати: “Не відкривати до 14-00 год. 25.01.2018 р.”
9. Розкриття пропозицій відбудеться 25.01.2018р. о 14-00 год. за адресою: м. Теребовля, Теребовлянського р-н, Тернопільської обл., вул. Шевченка, 8 в залі засідань.
10. Конкурсна комісія має право звертатися до банків, які подали пропозиції, за роз’ясненнями та наданням додаткової інформації.
11. Використання відомостей, що містяться у пропозиціях банків, здійснюється з додержанням вимог законодавства.
12. Інформація, що стосується розгляду, пояснення, оцінки та порівняння пропозицій, є конфіденційною.
13. Учасник має право відізвати свою заяву на участь у конкурсі до встановленого терміну проведення конкурсу, повідомивши про це письмово конкурсну комісію.
14. До участі в конкурсі не допускаються банки, які не подали усіх документів, необхідних для участі в конкурсі.
15. Переможця серед банків, які надали заяву на участь у конкурсі, конкурсні пропозиції та всі необхідні документи, визначає конкурсна комісія, враховуючі критерії, зазначені в п.8 умов проведення конкурсу.
16. У разі коли банк, що визнаний переможцем, відмовляється від укладення з виконавчим комітетом Теребовлянської міської ради договору банківського вкладу (депозиту), конкурсна комісія має право визначити інший банк, розглянувши протягом трьох робочих днів подані пропозиції повторно.

Міський голова, голова комісії   –   С.І. Поперечний

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності та господарського забезпечення – головний бухгалтер, секретар комісії   –  М.М. Стрихар

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

two × 3 =