ГЕРБ І ХОРУГВА ТЕРЕБОВЛІ

До створення першого герба Теребовлі, напевно, спричинило надання місту в 1389 році Магдебурзького права.

Найдавніше відоме зображення герба знаходиться на міській печатці, поставленій на документі, датованому 1554 роком. Цей документ зберігається в музеї Чапських у Кракові.

На печатці в полі щита розміщений півмісяць ріжками вгору, увінчаний однією шестипроменевою зіркою. Її діаметр 30 мм, а по колу розміщений напис «печатка міста Трембовлі».

З плином часу герб мінявся, над півмісяцем появилося три восьмипроменеві зірки. Колір щита – голубий, півмісяць і зірки – золотого кольору. Цей герб наводиться у книзі Яна Байгера «Повіт Трембовельський».

На початку ХІХ століття під впливом австрійської геральдики щит герба перетнув поперечний пояс червоного кольору. Скоріш за все після Першої світової війни герб змінився. На печатці, поставленій на листі комісара Теребовлі Сильвестра Комісевича до старости повіту від 24 лютого 1928 року зірки зображені  шестипроменеві, печатка по колу мала діаметр 35мм, а по колу напис – «Магістрат кор.. вільн. Міста Трембовлі». Ця ж печатка є на документах від 14 червня і 15 вересня 1938 року. Як елемент флюгера, цей герб височів над міською ратушею до 1993 року.

У кінці жовтня 1992 року після проведеного конкурсу сесія Теребовлянської міської ради затвердила новий герб і хоругву. Герб представив на основі історичних варіантів архітектор  Микола Ковальчук, а хоругву – Українське геральдичне товариство (м. Львів). Отож, затверджений герб являє собою французький щит, який увінчений короною-тризубом. На блакитному полі щита розміщений звернений ріжками вгору півмісяць, а над ним три восьмигранні зірки золотого кольору. По периметру щит обведений золотою каймою. По золотому тлі іде надпис «Теребовля» голубим кольором.

Півмісяць і зірки є головними титлами герба.

Герб Теребовлі

У геральдиці півмісяць символізує наділення талантами і прагненням до наукових цілей. Зірки означають щастя і добро, також зірки є символами християнства, а півмісяць – мусульманства, а перевернутий місяць вверх ріжками означає перемогу християнської віри над мусульманською. Цей символ поширений у багатьох країнах Європи. Блакитний колір щита є геральдичним виразником вірності, постійності і приязності.

Основні титла і кольори герба повторені і в міській хоругві, співвідношення сторін якої 1:1:3. З трьох сторін хоругва має лиштву з синіх і жовтих рівнобедрених трикутників. Отже, барви герба і хоругви Теребовлі тотожні кольорам державного прапора України і дійшли до нас із глибини століть.

Хоругва Теребовлі